PALUU

Ympäristösi alkaa kodista

Rakentamisella on välittömiä ja kauaskantoisia ympäristövaikutuksia. Meidän sukupolvemme valinnat määräävät ympäristön tilan lastemme tulevaisuudessa. Luonnonvarojen järkevä käyttö, uusiutuva energia, energiatehokkuus sekä kierrätys ovat valintoja, joita edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Materiaalivalinnoissa korostamme:

  • uusiutuvia materiaaleja
  • kierrätettävyyttä
  • matalaa energiaintensiteettiä
  • hiilitehokkuutta
  • pitkää käyttöikää sekä turvallisuutta

Tarkasti valikoitu rakennuskonseptimme sisältää tutkittuja, korkealaatuisia, kestävän kehityksen tuotteita.

Ympäristöystävällisintä energiaa on säästetty energia

Puunkäyttö rakentamisessa lisää puun kysyntää ja tarvetta metsien uudistamiseen. Koska metsillä on ainutlaatuinen kyky sitoa ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoida sitä kasvaviin puihin, niillä on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä. Puu on hiilineutraali rakennusmateriaali. Lisäksi puu on luontaisesti uusiutuva rakennusmateriaali. Kestävän kehityksen metsätalouden ja puun merkityksen tunnustaminen ovat parhaita tapoja huolehtia maailman luonnonvarojen riittävyydestä.

Puupassiivirakentaminen pienentää kasvihuonepäästöjä ja hidastaa ilmastomuutosta. Hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntyminen ilmakehässä on yhteydessä ilmaston lämpenemiseen ja sen mukanaan tuomiin ekologisiin muutoksiin. Rakentamalla puupohjaisilla materiaaleilla voimme keventää hiilijalanjälkeämme ja auttaa luontoa voimaan paremmin. Yhdessä GreenBuild -talossa käytetään 8-10 tonnia puupohjaisia raaka-aineita, kuten Termex-Selluvillaa. Yksi kuutiometri puuta sitoo kasvaessaan noin tonnin hiilidioksidia ilmakehästä.

Lue lisää ilmastonmuutoksesta >Ilmasto-oppaasta (SYKE) | Aalto-yliopisto, YTK | Ilmatieteen laitos)