PALUU

Termex-eristeinen koti on hengittävä, luonnollinen ja viihtyisä

Yhdessä Termex Oy:n kanssa kehitetty Termex Zero -rakenneperhe on testatusti energiaa säästävä ja turvallinen rakenneratkaisu. Eristys toteutetaan puhallustekniikalla käyttäen Termex-Selluvillaa, joka puupohjaisena lämmöneristeenä mahdollistaa kosteus- ja lämpöteknisesti oikein toimivan puurakenteen. Selluvillan raaka-ainepohja on pääosin puuta, puukuitua, joka on uusiutuva, kotimainen luonnonvara, ja tehokas lämmöneriste.

Termex on hyvää rakentamisen laatua

Selluvilla muodostaa yhdessä puurungon kanssa saumattoman ja hengittävän lämmöneristevaipan, joka pitää lämmön joko sisällä tai ulkona - vuoden ajasta riippuen. Termex Zero -rakenteiden lämmönjohtavuus on erittäin matala, joten rakenteiden energiatehokkuus on erinomainen. Termex Zero-rakenteet vastaavat tiukkoja passiivienergiatalovaatimuksia. 

Termex-Selluvilla on tutkittu tuote. Sillä on CE-merkki sekä M1-rakennusmateriaaliluokitus. Siitä on laadittu myös VTT:n ympäristöseloste. Paloturvallinen Termex käy kaikkeen rakentamiseen. Termex-Selluvillaan on kuidutusvaiheessa lisätty palonestoaineita, jotka yhdessä pienen ilmanläpäisevyyden kanssa hidastavat tehokkaasti tulen etenemistä eristeessä ja runkorakenteessa.

Katso video:

Termex-Asennuskangas uudistaa pientalojen eristystekniikkaa

Kangasasennustekniikan avulla pientalon seinärakenteeseen puhallettava Termex-Selluvilla korvaa saumattomana ja vaivattomana eristysmenetelmänä perinteisen eristelevyasennuksen. Lopputuloksena on täysin saumaton, täydellisesti eristetty seinärakenne, jossa ei ole kylmäsiltoja. Sen sijaan vanhanaikaisten eristyslevyjen asentaminen on riskialttiimpaa ja hankalampaa, sillä ne vaativat työmaalla sääsuojauksen pysyäkseen kuivana.

Lisätietoa Termex-Selluvillaeristämisestä: www.termex.fi

Rakenne-esittely

Termex Zero on testatusti energiaa säästävä ja turvallinen rakenneratkaisu. Se perustuu niin I-palkki- kuin ristikkorunkorakenteeseenkin. Seinässä ei ole kylmäsiltoja. Termex on kosteutta tasaavaa puukuitupohjaista selluvillaa, joka mahdollistaa rakennusfysikaalisesti toimivat rakenteet. Termex Zero -rakenteen lämmönjohtavuus on erittäin matala, joten sen energiatehokkuus on erinomainen.

Ohjeelliset U-arvot:

  • Yläpohja 0,07
  • Seinä 0,11
  • Alapohja 0,08-0,010

Lineaarinen konduktanssi 0,01 W/jm.

TermexZero-seinärakenne:

Seinärakenne on kosteusteknisesti turvallinen, koska

Rakenteen kuivumiskyky on erinomainen, tuulensuojan höyrynvastus on pieni (Rd = 0,5 x 10 exp9 (m2 s Pa) / kg) ja lämmönvastus melko suuri (0,48 (m2 K) /W). Tällöin vesihöyry pääsee helposti tuulensuojan läpi seinän tuuletusväliin jasuurehko lämmönvastus puolestaan nostaa sisäpuolisen rakenteen ja siinä mahdollisesti olevan kuivatettavan kosteuden lämpötilaa ja höyrynpainetta, joka osaltaan kasvattaa kuivumistilanteessa höyryvirtaa ulospäin. 

Sisäilman vesihöyryn diffuusio sisäverhouksen ja ilmansulun läpi ei ole riski rakenteen kosteustekniselle toiminnalle, vaikka eristyspaksuus on suuri. INTELLO- ilmansulkukangas täyttää yksin Suomen RakMK:n Osassa C2, kohdassa 4.1.1.2 esitetyn vaatimuksen 5 : 1 sisäverhouksen ja tuulensuojan höyrynvastusten suhteelle. Turvallisuutta lisäävät sisäverhouslevy ja pintakäsittely sekä lämmöneristyksen sisäpinnasta 48 mm syvyydessä oleva havuvaneri.

Lämmöneristyksen ja tuulensuojan hygroskooppisuus* vaimentaa sekä huoneilman suhteellisen kosteuden että rakenteen lämpötilan vaihtelua, kun sisäilman kosteuskuormitus ja toisaalta ulkolämpötila sekä rakennukseen kohdistuva auringon säteily vaihtelevat vuorokausirytmillä. Rakenne käyttäytyy enemmän massiivirakenteen tavoin kuin ominaisuuksiltaan muutoin samanlainen, mutta ei-hygroskooppinen rakenne.

*Hygroskooppinen = kosteutta tasaava, hengittävä

ProClima -Tiivistalojärjestelmällä ehkäistään rakenteiden liitoskohtien ilmavuodot. Rakennuksen vaipan tiivistämiseen käytetään kostetutta tasaavia ilmatiiviitä materiaaleja. Valmiin rakennuksen ilmatiiveys tarkastetaan aina ilmatiiveysmittauksella.

Ilmatiivisrakenne:

  • parantaa rakennuksen painesuhteiden hallittavuutta
  • parantaa sisäilman laatua (ilmanvaihto toimii hallitusti ja tehokkaasti)
  • vähentää kosteusriskiä (vuotoilmanvaihto rakenteiden läpi pienenee)
  • parantaa energiatehokkuutta
  • lisää asumisviihtyisyyttä (vetoisuus vähenee)
  • parantaa rakennuksen ääneneristävyyttä

TermexZero-yläpohjan rakenne:

Termex Zero - yläpohja
Termex Zero –yläpohjan eristystaso (600 mm = U-arvo 0,07 W/m2K) vastaa tiukkoja passiivitalon  energiatehokkuusvaatimuksia. Puhaltamalla asennettava Termex-Selluvilla täyttää kaikki raot ja kolot muodostaen saumattoman, hengittävän lämmöneristekerroksen. Termex-Selluvilla on tutkittu, CE-merkitty tuote, jolla on myös VTT:n laatima ympäristöseloste.

 

Rakenne-esimerkkejä